TimeLog Salary

  • Stel eigen salariscodes op die zijn aangepast aan heersende de overtijd-regels
  • Compleet overzicht over de overtijd-berekening
  • Medewerkers houden zelf hun overtijd en vakantie bij
  • Uit te betalen uren kunnen op verschillende manieren worden geregistreerd
  • Exporteer data naar uw salarissysteemEenvoudig bijhouden van uit te betalen uren

Geef uw medewerkers een eenvoudige oplossing voor het bijhouden van hun uit te betalen uren, zodat zij tijd besparen en een beter overzicht over hun dagelijks werk krijgen.

TimeLog Salary is ideaal voor bedrijven met vaste en tijdelijke medewerkers. Stel regels op voor verschillende overeenkomsten waarbij u rekening houdt met op te nemen uren, overtijd, vakantie en afwezigheid. Zo stelt u bijvoorbeeld de regel in dat de eerste 8 uur in het weekend 50% extra op te nemen uren opleveren en de uren erna 100% extra uren.

Volgen van overtijd en op te nemen uren

Via de rapporten in TimeLog Salary zien de medewerkers en het management per week hoeveel op te nemen uren er zijn gespaard en of het overtijd-account boven of onder de overeengekomen werktijd ligt.

Er zijn meerdere manieren om de uit te betalen uren af te handelen met TimeLog Salary. Denk hierbij aan het gebruik van een online stempelklok of aan uitbreiding van de weektimesheet met een deel voor uit te betalen uren. Voor iedere medewerker maakt u persoonsgebonden instellingen als dat nodig is.

Op die manier wordt het verzamelen van uit te betalen uren flexibeler, omdat bijvoorbeeld iemand op de administratie op een andere manier werkt dan iemand in de productiehal. Verschillen in de afwikkeling van de uit te betalen uren passen we dus met drie slimme oplossingen in hetzelfde systeem toe.

Slimme online stempelklok (punch clock)

TimeLog Salary werkt als een stempelklok in TimeLog Project. U logt in zodra u aankomt en logt weer uit als de dag erop zit. Hierna verdeelt u de uren over de projecten, waar u in de loop van de dag aan hebt gewerkt, in één van de urenregistratie-interfaces van TimeLog Project.

U kunt kiezen uit twee interfaces als u de stopwatch wilt gebruiken. 

Als de werktijden van de werknemers niet bekend hoeven te zijn, kunt u ervoor kiezen om de weektimesheet uit te breiden met een deel voor "uit te betalen uren". Hierin geven de medewerkers aan hoeveel van de uren normale werkuren zijn en de rest van de uren verdelen ze over de ingevoerde salariscodes. Op die manier houdt TimeLog Salary controle over uw op te nemen uren en overtijd, terwijl TimeLog Project de waarden voor bijvoorbeeld projecttijd en te factureren uren afhandelt.  

 

Warm kopje koffie in de hand?

We geven u een korte presentatie, dus zorg dat u een warm kopje koffie of thee in de hand hebt en leun gerust achterover.

“Momenteel gebruiken wij TimeLog Project voor de tijdsregistratie, het projectmanagement en de salarisuitbetaling en dit werkt bijzonder goed, omdat onze externe werknemers geen uurtimesheets hoeven in te vullen. Wij zien direct wat zij hebben geregistreerd en het is makkelijk om het salaris uit te betalen op basis van de geregistreerde uren.”